Исус Дава Надежда

Исус каза, че ние сме благословени, когато сме бедни, гладни, плачещи и малтретирани. Но това не изглежда, че има смисъл? Със сигурност не се чувстваме много благословени, когато сме в подобни ситуации. Как е възможно това? Учението на Исус дарява надежда, като ни напомня, че настоящите ни трудности са временни и не се сравняват с радостта, която ще дойде, когато изберем да Го следваме. Вместо да живеем с чувство на поражение, ние намираме надежда, като се съсредоточаваме върху бъдещите обещания, които той е дал. Той казва, че онези, които са бедни сега, ще получат царство в бъдеще. На тези, които в момента са пълни със скръб, Бог ще дари радост. И ако някой е преследван, защото следва Исус, той не е сам и го чака голяма награда. Отвъд болката и борбите на този свят има надежда, защото Исус победи света.

Библията Казва

“А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви.“ Римляните 15:13

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.