Ресурси

Исус Дава Надежда

Исус Дава Надежда Исус каза, че ние сме благословени, когато сме бедни, гладни, плачещи и малтретирани. Но това не изглежда, че има смисъл? Със сигурност не се чувстваме много благословени, когато сме в подобни ситуации. Как е възможно това? Учението на Исус дарява надежда, като ни напомня, че настоящите ни трудности са временни и не

Read More »

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.